Rådgivning / Coaching

Ett rådgivnings- eller coachingprogram kan vara till hjälp i olika situationer.

• Känner du dig vilsen?
• Har du problem?
• Söker du efter mål och mening?

Under vår RÅDGIVING hjälper vi till att sätta ord på problem och begränsningar. Efter ett introduktionssamtal hjälper coachen till att strukturera problemen och att tillsammans utveckla en process som ska skapa medvetenhet och självtillit så att problem och svårigheter kan förändras och/eller lösas.

Under COACHING-mötena söker vi tillsammans efter klientens kompetenser och begränsningar. När coachen har fått en samlad bild av klienten och hans/hennes egenskaper sammanställs ett program för bästa möjliga coaching.

Coachen har inga färdiga mål och lösningar utan utvecklar dessa tillsammans med klienten och under han/hennes egenansvar.
Ett introduktionssamtal är gratis och helt utan förpliktelser.