Kurs

Efter många förfrågningar om att hålla en kurs som komplettering till Behandlingar och Workshops har vi utformat kursen “På väg till ditt högre Jag”.
Egentligen är ordet “Kurs” fel, jag skulle hällre vilja kalla det informationsdelning. Informationen vi förmedlar på kursen kommer utifrån den Gudomliga Världen.
Kursen kommer att vara i flera delar, varje del blir 3 kvällar / middagar.

Man kan också boka kursen privat om man är en grupp på minst 6 personer. Kursdagarna är flexibla och vi kan anpassa dagarna så det blir en kurshelg.
Vi går igenom information om bland annat:

• Ego till “Jag är” processen
• Information utifrån ditt hjärta
• Tankemönster
• Lagen om Karma
• Depression
• Rädsla
• Änglar
• Energier
• och så vidare.