Energy Sessions 

Andlig Nivå

Vi lever i en speciell tid på jorden, mer och mer Gudomlig Energy kommer till och blir jordat på jorden.
Perioden vi är i nu kallas för “ARMAGEDDON”. Mänskligheten är på väg till den 4:e dimensionen.
Utifrån detta sker stora förändringar i och omkring oss. Allt som inte är överens med LJUSET blir synligt och påtagligt. Fler och fler människor hittar inspirationen för att ta den vägen till inre frihet.

Behandlingar utifrån Energy 24-13 stödjer de inre processer som vi går igenom för att få insikter om var våra tankar och insikter kommer ifrån och nå inre frihet.

Fysisk Nivå

Människokroppen hålls ihop och styrs av Energy.
För att åskådliggöra detta jämför vi kroppen med en dator.

– En dator styrs av programvara.
– Kroppen styrs av Energy.

Genom energibanor står kroppen i kontakt med olika inflytanden utifrån. Som en dator ansluten till internet, för att använda ovanstående liknelse.
Många datorer har virus i programvaran som påverkar datorns funktioner negativt.

Det gäller även energin som flödar i och styr våra kroppar. Olika inflytanden utifrån påverkar din Energy, både positivt och negativt. Om energin inte passar dig, eller inte flödar som den ska, kan det skapa dåliga reaktioner, vilket i sin tur ger fysiska och/eller psykiska och/eller oförklarliga problem.

Om din husläkare eller specialist efter utförliga undersökningar inte kan hitta någon orsak till dina besvär, kan du vara ganska säker på att problemen förorsakats av störningar i energibalansen. Den etablerade hälso- och sjukvården kan ibland undertrycka symptomen med till exempel värktabletter eller mediciner för psykiska åkommor, antidepressiva läkemedel eller medel för ADHD, men den bakomliggande orsaken försvinner inte. Dina problem kan bara lösas om energibalansen återställs eller om energy som inte hör hemma hos dig, avlägsnas.

Vid fysiska besvär rekommenderar vi från Golden Energy 24-13 att du alltid först konsulterar din husläkare.
Om läkaren inte finner orsaken till dina besvär eller om de är oförklarliga, är du välkommen till oss.

När orsaken till ett problem blir synlig, kan vi arbeta på att finna lösningar.