Donationer

En del av arbetet vi utför gör vi på donationsbasis, b.l.a. Miniworkshops.
Pengarna vi får in går till olika projekt vi stödjer i Indonesien. 

Till exempel: 
– Mat och Vatten 
– Skol och Utbildningsmaterial
– Medicin och Förband
– Kläder