Behandling

Andlig Nivå

Vi lever i en speciell tid på jorden, mer och mer Gudomlig Energy kommer till och blir jordat på jorden.
Perioden vi lever i nu kallas bland annat för “ARMAGEDDON” och “CHRYSTAL eran från ANGEL GABRIEL”. Mänskligheten är på väg till den 4:e dimensionen.
Utifrån detta sker stora förändringar i och omkring oss. Allt som inte är överens med LJUSET blir synligt och påtagligt. Fler och fler människor hittar drivkraften för att ta den vägen till inre frihet.

Behandlingar utifrån Energy 24-13 aktiverar och stödjer de inre processer som behövs för att nå inre frihet.
Behandlingar är en komplettering till kurser och Workshops och tvärtom.

Under en behandling får varje person den Energy som han eller hon behöver samt ett inledande och avslutande samtal till behandlingen.
En Energybehandling ges utifrån Energy 24-13. Behandlingen verkar renande och avslappnande, kan lindra hälsoproblem och kan hjälpa dig att förändra ditt tankesätt. Varje behandling ger dig nya erfarenheter som passar din person och situation.

Fysisk Nivå

Människokroppen hålls ihop och styrs av Energy.
För att åskådliggöra detta jämför vi kroppen med en dator.

– En dator styrs av programvara.
– Kroppen styrs av Energy.

Genom energibanor står kroppen i kontakt med olika inflytanden utifrån. Som en dator ansluten till internet, för att använda ovanstående liknelse.
Många datorer har virus i programvaran som påverkar datorns funktioner negativt.

Det gäller även energin som flödar i och styr våra kroppar. Olika inflytanden utifrån påverkar din Energy, både positivt och negativt. Om energin inte passar dig, eller inte flödar som den ska, kan det skapa dåliga reaktioner, vilket i sin tur ger fysiska och/eller psykiska och/eller oförklarliga problem.

Om din husläkare eller specialist efter utförliga undersökningar inte kan hitta någon orsak till dina besvär, kan du vara ganska säker på att problemen förorsakats av störningar i energibalansen. Den etablerade hälso- och sjukvården kan ibland undertrycka symptomen med till exempel värktabletter eller mediciner för psykiska åkommor, antidepressiva läkemedel eller medel för ADHD, men den bakomliggande orsaken försvinner inte. Dina problem kan bara lösas om energibalansen återställs eller om energy som inte hör hemma hos dig, avlägsnas.

Vid fysiska besvär rekommenderar vi från Golden Energy 24-13 att du alltid först konsulterar din husläkare.
Om läkaren inte finner orsaken till dina besvär eller om de är oförklarliga, är du välkommen till oss.

Med hjälp av Energybehandling söker vi efter orsaker till dina problem, inte efter symptom eller konsekvenser. Orsakerna till känslomässig smärta, rädsla och/eller fysiska problem som exempelvis muskelvärk, hjärtklappningar, ryggont, migrän eller idrottsskador är ofta blockeringar och/eller stockningar i dina energifält – både i och utanför din kropp.

När orsaken till ett problem blir synlig, kan vi arbeta på att finna lösningar.