Välkommen Till Golden Energy 24-13

Vi lever i en tid av stora förändringar. Gammalt gör plats åt nytt.
Det sker på olika fronter, runt omkring oss och inom oss själva.

I denna process, som leder till större medvetande och spirituell utveckling,
erbjuder vi dig hjälp och stöd.